Hřbitovní kaple

Krumlovský hřbitov se tam, kde ho známe, nachází až od konce 19. století. První hřbitov ve městě byl u kostela sv. Víta, v 16. století bylo založeno druhé pohřebiště v dnešním městském parku, u kaple sv. Martina. Oba byly před založením nového hřbitova zrušeny. Novogotická kaple Panny Marie Bolestné byla postavena podle projektu městského stavitele Karla Nowačeka v roce 1900. Ještě téhož roku byla i vysvěcena, plně dokončena byla v roce následujícím. Roku 1902 sem pak Ludwig Schönbauer dodal oltář. Dvacet tisíc cihel na její stavbu bylo na popud radnice věnováno městskou cihelnou. Areál hřbitova by se měl v brzké době rekonstruovat – dokumentace byla zadána ateliéru Projektil architekti.