Kaple sv. Martina

Trojboká stavba kaple byla postavena v roce 1717, kdy vznikla na místě starší dřevěné kaple, v městském parku. Tedy tenkrát to nebyl městský park, ale hřbitov. Nejstarší hřbitov se nacházel kolem kostela sv. Víta. Ten byl v roce 1585 rozšířen právě o prostor okolo kaple sv. Martina. V roce 1618 měla být postavena kaple nová, zděná, ale materiál byl nakonec kvůli stavovskému povstání použit na opevnění zámku. Kaple tak byla postavena až o sto let později spolu s kaplí na Křížové hoře. V roce 1892 byl hřbitov kolem kaple zrušen a v roce 1908 propojen s bývalou jezuitskou zahradou – vznikl tak městský park, který známe dodnes. Od roku 1969 je kaple využívána Církví československou husitskou. A jen pro pořádek – současný hřbitov na Horní Bráně byl založen v roce 1890.

Takto kapli vyfotografoval Josef Wolf, ještě v době před zrušením hřbitova (SOkA Český Krumlov)