Kostel sv. Víta

Na místě dnešního krumlovského kostela sv. Víta stál kostelík už od roku 1309. Kostelem novým, jehož půdorysné rozvržení přetrvalo dodnes, byl nahrazen o necelých sto let později. O tuto velkorysou stavbu se zasloužil především tehdejší farář Hostislav z Bílska. Práce, vedené mistrem Janem, proběhly v poměrně krátkém časovém úseku, mezi lety 1402 a 1410. Presbytář kostela byl zaklenut podle parléřovského schématu, uplatněného krátce předtím v kostele sv. Jiljí v Milevsku. Na samém konci 15. století byla ještě upravována západní část stavby. Dalšími proměnami kostel prošel v období baroka, kolem roku 1725 nechali Schwarzenbergové na jeho severní straně přistavit kapli sv. Jana Nepomuckého. Mezi lety 1893 a 1894 byla v rámci rozsáhlé novogotické přestavby o patro zvýšena věž. Její dřívější barokní cibulovitá střecha byla nahrazena novogotickou jehlancovou. V roce 1995 byl kostel sv. Víta prohlášen Národní kulturní památkou.

Pohled na kostel sv. Víta před přestavbou věže, Neznámý autor, před 1893.
Reprodukujeme z knihy Krumlov, město pod věží