Gymnázium

Už v 16. století v Krumlově působilo jezuitské gymnázium, pro které byla vystavěna budova dnešního městského muzea, na konci 19. století pak bylo v témže domě zřízeno gymnázium německé. První gymnázium, na němž se vyučovalo v češtině, vzniklo ovšem až roku 1935 a využívalo prostory dnešní školy T. G. Masaryka na Špičáku. Po válce byla výuka obnovena ve školní budově v Linecké, kde gymnázium působilo až do roku 1978. Tehdy se přesunulo do námi sledované novostavby, která výuce nabídla kvalitnější zázemí. Budova, v níž sídlí krumlovské gymnázium dodnes, byla postavena na pozemku, kde se dříve nacházela Berkova zemědělská usedlost, jejíž demolice výstavbě předcházela. Samotná stavba probíhala v letech 1976 až 1978 podle projektu architekta Jiřího Krause, který studoval v Brně u Bohuslava Fuchse a následně působil v budějovickém Stavoprojektu. Navrhl tři propojená křídla a k nim napojenou tělocvičnu a jeho stavba byla z velké části smontovaná z prefabrikovaných panelů. V roce 1995 došlo k rekonstrukci budov a přístavbě internátu, přednáškového sálu a 5. patra hlavní budovy. Přístavby svými zaoblenými formami narušily pravoúhlý rastr budov a jsou tak jasně patrné. V roce 2020 pak byla dokončena celková rekonstrukce, která měla snížit energetickou náročnost budovy a v rámci níž vznikla i nová fasáda.

Fotografie zachycující podobu budovy před přístavbami v 90. letech (reprodukce z knihy Gymnázium Český Krumlov v proměnách času)
Fotografie z průběhu výstavby (reprodukce z knihy Gymnázium Český Krumlov v proměnách času)