Muzeum

Budova dnešního regionálního muzea byla postavena mezi lety 1650 a 1652 v rámci rozšiřování jezuitského areálu – vznikla jako jezuitské gymnázium a seminář. Na jejím místě původně zřejmě stálo šest menších gotických měšťanských domů. V roce 1732 k ní byla pravděpodobně ještě přistavěna seminární kaple sv. Josefa. K objektu dále přiléhala jedna z městských bran – Horní brána (stála mezi tímto domem a bývalým jezuitským divadlem, které je dnes součástí hotelu Růže), jež byla zbořena v roce 1839. Štít budovy s kasulovým oknem uprostřed je pozdně barokní, vznikl až kolem roku 1750. Fasáda není původní, byla upravována v 2. polovině 19. století. Po zrušení jezuitského řádu zde sídlila německá škola, později dívčí škola, krumlovské městské gymnázium, hudební škola i archiv. Po druhé světové válce zde vzniklo okresní, dnes regionální muzeum.

Rekonstrukce podoby Horní brány, která k budově dnešního muzea přiléhala do roku 1839, pohled od městského divadla. Zdroj: Staré městské brány, Jiří Záloha.