Škola TGM

Budova dnešní Základní školy T. G. Masaryka byla vystavěna v letech 1927 – 1929 podle projektu pražského architekta Karla Pecánka. Je jednou z největších krumlovských staveb z období první republiky a první samostatnou českou měšťanskou školu v Krumlově. O její založení Krumlováci usilovali hned po skončení první světové války. Již v roce 1938 nacisté českou školu zrušili a zřídili v budově Německé gymnázium a Ústav pro vzdělávání učitelů. Během druhé světové války a ještě nějakou dobu po ní zde byl lazaret. Poté se sem vrátila česká škola a funguje zde dodnes.