Archiv na Plešivci

Budova, v níž dnes sídlí krumlovský okresní archiv, byla postavena v letech 1992–1994 podle projektu architekta Václava Girsy. Jeho ateliér se specializuje na rekonstrukce historických staveb a v Krumlově mimo jiné přestavěl budovu dnešní pošty na Latránu a zrekonstruoval několik částí zámku. Archiv před rokem 1990 sídlil zčásti ve zlatokorunském klášteře, zčásti na zámku, po sametové revoluci si ovšem musel hledat nové sídlo. To vzniklo na Plešivci a bylo jednou z prvních archivních budov, jejichž výstavba byla po roce 1990 v republice zahájena. Autoři zde navazovali na fasádu někdejší Spirovy vily, tehdejšího okresního úřadu a dnešní OSSZ. Architektura domu je inspirována tradičními vzory (má sedlové střechy, jeho fasády člení lisenové rámce a nad několika okny jsou dokonce naznačeny nadokenní klenáky), zároveň ovšem pracuje s netradičními tvary (nápadné jsou zejména různé tvary oken). Pro tuto kombinaci tradičních a neobvyklých prvků bychom stavbu mohli označit jako postmoderní. Depozitáře archivu jsou ve čtyřech podlažích nad sebou, z nichž mohou být archiválie do badatelny a pracoven dopravovány dvěma nákladními výtahy. Kromě standardních místností archivu jsou zde i prostory pro pořádání pravidelných výstav.

Detail okna, nad nímž jsou v omítce naznačeny klenáky – tradiční stavební prvky, zdůrazňované zejména na portálech z období manýrismu nebo baroka. Jde tedy o vědomé přihlášení se k historické architektuře.