Pošta

Dům čp. 193 v ulici Latrán si nechala v roce 1911 postavit rodina Schinko, která vlastnila továrnu na stavební a nábytkové truhlářství. Samotná továrna se nacházela v Domoradicích a dům na Latránu si Wenzel Schinko nechal postavit proto, aby mohl výrobky prezentovat v centru města. Vyprojektoval jej architekt Victor Kafka, kterého už známe jako autora synagogy nebo Schwarzovy vily na Plešivci. Navrhl třípatrový činžovní dům s prvky secese, v jehož přízemí se nacházela prodejna nábytku a vzorkovna (jeho fotografii naleznete níže). Na základě Benešových dekretů byl veškerý majetek rodiny Schinko v roce 1945 zkonfiskován a v domě čp. 193 byla ještě v témže roce zřízena pošta, která zde tedy funguje už 75 let. Znárodněná továrna přešla v roce 1953 do správy podniku Jitona. Dům na Latránu byl v letech 1989-1992 výrazně přestavěn a jeho dřívější podobu lze v současné budově vypátrat jen stěží. Při přestavbě, kterou řídil architekt a památkář Václav Girsa, došlo mimo jiné ke snížení objektu. Tímto zásahem chtěl Girsa zmírnit porušení výškových hodnot historické zástavby, kterého se na počátku 20. století architekt Kafka dopustil. Bohužel jsme tak ale přišli o jeden z mála činžovních domů v našem městě.

Takto Kafkovu budovu vyfotografoval Josef Seidel ve 20. letech 20. století (reprodukce z knihy Krumlov, město pod věží)
…a takto vypadá pohled na zadní průčelí dnes.