Spirova vila

Velkolepou vilu čp. 268 na Plešivci si nechal mezi lety 1893 a 1894 postavit Ignác Spiro. Tento významný krumlovský podnikatel už od roku 1861 vlastnil přilehlou plešiveckou papírnu a zasloužil se o její rozmach. Autorem projektu vily, kterou obývala Spirova rodina a v níž se nacházelo i administrativní zázemí papírny, byl pražský architekt Lazar Kraus. Ze starých fotografií a plánů (níže) je patrné, že vila měla téměř palácový charakter – její fasáda byla zdobená výraznou bosáží, nad hlavním vstupem se nacházely balkonky s francouzskými okny, v zadní části objektu pak velké balkonové lodžie. Vše korunovaly sochy umístěné na vrcholu balustrádové atiky. Tuto původní podobu vily lze v objektu dnes číst jen stěží. Židovské rodině Spiro byl veškerý majetek sebrán nacisty. Jejich papírna byla po válce znárodněna a ve vile sídlil až do roku 1990 okresní národní výbor (poté do roku 2002 okresní úřad). Pro sídlo ONV byl dům několikrát necitlivě přestavován, zejména úprava fasády v letech 1984–1985 dům nenávratně poškodila. Od počátku roku 2005 v budově sídlí Okresní správa sociálního zabezpečení, pro kterou byla v letech 2008–2009 znovu rekonstruována. Tehdy byl dům zateplen, což fasádu bohužel ještě více vzdálilo od její původní honosné podoby.

Původní podoba vily (archiv OSSZ ČK)
Nákres fasád obracejících se do ulice (vlevo) a do zahrady (vpravo) vytvořený v 80. letech v rámci příprav na opravy fasády (archiv OSSZ ČK)
Nákres boční fasády vytvořený v 80. letech v rámci příprav na opravy fasády (archiv OSSZ ČK)
Pohled na vilu s jejím širším okolím – vlevo je vidět přilehlá Spirova papírna (archiv OSSZ ČK)