Kotelna na Špičáku

Ještě než začalo vznikat sídliště Špičák, tak byla na konci ulice T. G. Masaryka (za komunistické éry Julia Fučíka) postavena v roce 1963 teplárna, která měla vznikající panelové sídliště (1963-1966) zásobovat teplem. Stejně jako kvůli stavbě panelového sídliště Špičák, které si vyžádalo řadu demolic, i kvůli kotelně muselo být zbouráno pět domů. Kolem roku 2010 byl v levé části objekt nastavěn o polyfunkční dům, v kterém se nachází komerční prostory a apartmány. Byť budova stále slouží ke stejnému účelu, tak kvůli změnám technologií se průběžně mění její vzhled. V nedávné době byly ubourány vysoké tubusy a kompletně zazděna dvě okna. Původní technicistní architektura kotelny tak přestává být čitelná. Mimochodem podobná kotelna, která měla zásobovat nové panelové sídliště Za Nádražím, vznikla o několik let později za vlakovým nádražím.

Fotografie z 80. let ukazuje původní vzhled kotelny. (SOkA Český Krumlov)