Sídliště na Špičáku

Panelové domy na Špičáku vznikly v půlce 60. let a jejich výstavba završila rychlé a dramatické urbanistické proměny, ke kterým v této oblasti právě v 60. letech došlo. První úpravy byly provedeny už v souvislosti s výstavbou Objížďkové silnice. Dopravnímu uzlu i následným panelovým domům ustoupila starší zástavba – bylo zde zdemolováno několik bývalých hospodářských dvorů a menších usedlostí, z nichž některé tu stály už od 17. století. Projektovou dokumentaci nového panelového sídliště připravil architekt Otto Kubík, který působil v českobudějovickém Stavoprojektu. Kromě krumlovského obytného celku navrhl například také budějovická sídliště Šumava a Vltava. Domy byly stavěny montováním prefabrikované konstrukce typu T 06 B, pro který je zejména v jižních Čechách typický motiv pásových oken (v důsledku zateplení je dnes bohužel jen málo patrný, je ale naznačen na dlouhém deskovém domě na fotografii). Ač jde o paneláky, tento motiv jim dodával něco z funkcionalistické elegance. Celé sídliště se nachází blízko historického jádra města i zámku a zejména osmipatrový vysoký dům je z hlediska památkové péče velmi problematický. Z dobových pramenů vyplývá, že pro tehdejší představitele města byla bohužel důležitější než otázka ochrany památkového dědictví, snaha ukojit poptávku po nových bytech.

Zástavba starého Špičáku zakreslená na Císařském otisku z roku 1826 srovnaná se současným stavem – znázorněn černou linkou (zdroj: Geoportál města)
Pohled na sídliště z doby jeho výstavby – nejvyšší dům je teprve rozestavěný (zdroj: Josef Erhart, Český Krumlov, 1966)