Výpravní budova ČSAD

Výstavba starého autobusového nádraží probíhala v letech 1963-1966, do provozu bylo uvedeno 1. ledna 1967. Dalších 25 let ale čekalo na výpravní budovu s čekárnou – jako ochrana před deštěm dočasně sloužil přístřešek v jižním cípu nádraží. Výstavba výpravní budovy probíhala v letech 1987-1992 podle projektu Ing. Františka Dvořáka z projektového ústavu Dopravoprojekt Brno, přičemž část stavby vznikla v rámci akce “Z”. Dům je posazen do svažitého terénu, takže od nádraží je jednopatrový a od parkoviště má patra tři. Výrazným prvkem domu je zkosená fasáda, za kterou se nachází čekárna. Do fasády je vetknuta konzola kryjící vstup s nápisem Český Krumlov. Velké prosklení přináší do interiéru světlo, v letních měsících ale čekárnu přehřívá. Zkosení fasády je zajímavým elementem, ale znamená problémy s odvodem dešťových srážek. Budova po třiceti letech provozu nebyla v nejlepším technickém stavu a v rámci rekonstrukce nádraží se uvažovalo nad jejím zbouráním. Nakonec ale v nedávné době proběhla částečná oprava objektu a byla do něj přesunuta městská policie. Jako čekárna tak slouží i nově zrekonstruovanému nádraží.

Fotografie nádraží z roku 1986. V pravé části fotky je vidět přístřešek, který nahradila výpravní budova.