Autobusové nádraží

Výstavba autobusového nádraží probíhala v letech 1963-1966, do provozu bylo autobusové nádraží uvedeno 1.1.1967. Vznik autobusového nádraží souvisel s výstavbou Objížďkové ulice. Až do dokončení Objížďkové projížděla veškerá doprava skrz centrum města, na náměstí Svornosti se pak nacházelo autobusové nádraží. Původní nádraží bylo značně předimenzováno, obsahovalo 36 nástupišť a odstavných ploch pro autobusy. Po padesáti letech používání se autobusové nádraží nacházelo ve značně dezolátním stavu a v roce 2019 byla dokončena kompletní rekonstrukce podle projektu architektonické studie A8000. Oproti původnímu návrhu byla samotná plocha nádraží značně redukována a v severní části bylo vystavěno nové parkoviště. Opěrné zdi parkoviště jsou nadimenzovány tak, že v případě potřeby je možné nastavit na parkoviště ještě jedno patro parkování se zelenou střechou. Rekonstrukce spočívala v kompletním předělání inženýrských sítí. Dešťová voda z povrchů i střech je kumulována v podzemních nádržích a opětovně využívána pro závlahu. Samotný přístřešek je navržen z ocelové konstrukce a membránového zastřešení, které může být po dožití recyklováno. Tvarově připomíná přístřešek arkády, což odkazuje k typologii Krumlova. Samotné nádraží je převážně vydlážděno, z části byla použita dlažba z původního nádraží. Budova autobusového nádraží prošla částečnou rekonstrukcí, do budoucna je plánována nová budova, v které by se nacházel i menší supermarket.

Fotka ze stavby Objížďkové ulice v rámci níž bylo realizováno i původní autobusové nádraží, jenž se dodnes nachází pod činžovním domem vpravo nahoře (Foto: archiv SOkA Český Krumlov)