Škola v Kaplické

Tam, kde dnes sídlí Základní škola Kaplická, se dříve nacházel studentský domov, určený studentům německého gymnázia v Horní ulici. Původně šlo o dva objekty: starý studentský domov, nacházející se hned vedle dnešní bytovky z 50. let byl v roce 1892 rozšířen o novou budovu, umístěnou nad dům stávající. Nový studentský domov s celkovou kapacitou 50 studentů navrhl vídeňský stavitel Karl Haas. Šlo o velkou třípatrovou budovu s dvěma krajními rizality. Členění fasády odpovídalo dobově aktuálnímu historismu – okna měla zdobné segmentové či přímé suprafenestry, přízemí zdobila bosáž. Tato budova je pod pozdější přestavbou jen těžko patrná. Obě části bývalého studentského domova byly totiž na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století sjednoceny jednotnou fasádou a dům získal nástavbu, vše podle projektu architekta Františka Ficala, který je mimo jiné také autorem přístavby k někdejší vile a dnešní mateřské školce na Plešivci. Střešní přístavby a arkýře budovu zvětšily, ovšem na úkor ztráty pravoúhlé struktury s jasným řádem i jisté majestátnosti, jakou si školní budova nepochybně zaslouží. 

Půdorys přízemí a prvního patra Studentského domova – šedě budova starého domova z poloviny 19. století, červeně budova nového domova, jehož projekt vznikl roku 1892 (SOkA Český Krumlov).
Fotografie školy před započetím přestavby na konci 70. let – vlevo je vidět část budovy původního starého domova, vpravo je budova novější, kterou navrhl Karl Haas v roce 1892 (SOkA Český Krumlov).