Vila Dr. Schwarze

Vila dr. Otto Schwarze byla vystavěna mezi lety 1907 a 1908 podle projektu pražského architekta Victora Kafky. Ten je také autorem krumlovské synagogy nebo domu čp. 193 na Latránu (který byl ovšem v 90. letech 20. století výrazně přestavěn a dnes v něm sídlí pošta). V interiéru využil prvků anglické vilové architektury, které jsou dodnes patrné v hlavní hale s velkolepým schodištěm a stěnami obloženými tmavým dřevem. Otto Schwarz, tehdejší ředitel českokrumlovských papíren, nechal vilu postavit pro svou rodinu. Stejně jako rodina Spiro, spjatá se vznikem papíren, byla i rodina Schwarz židovského původu. V roce 1938 jí byla vila zabavena a během války přestavěna na dům s více bytovými jednotkami. Později sloužila jako administrativní budova. Další přestavba proběhla v roce 1972, kdy bylo rozhodnuto, že zde bude sídlit Mateřská škola. Ta v budově funguje od roku 1974 dodnes.