Úzký dům naproti soudu

Úzký, ale dlouhý dům u okresního soudu, vymezující křižovatku Linecké ulice a cesty do městského parku, zde patrně stál už ve středověku. Upravován byl v období renesance, jelikož zde lze najít klenby odpovídající této době. Na začátku 16. století dům začal fungovat jako fara náležící kapli sv. Martina, která se nachází v dnešním městském parku, pár kroků od námi sledovaného domu. V polovině 18. století vznikla kaple Kalvárie, která k domu přiléhá a tvoří jakousi pointu křižovatky cest. V architektonicky jednoduché pozdně barokní kapli se nachází sochy ukřižovaného Krista, Panny Marie a sv. Jana Křtitele. V době vzniku kaple byly také patrně upraveny fasády domu. Jelikož se stavba směrem k východu rozšiřuje, je její druhá čelní fasáda o mnoho širší a poměrně výstavná (viz fotku níže). V 19. století se tu nacházel městský chudobinec, dnes je zde penzion.

Kaple zachycená na pohlednici, která vznikla patrně v době kolem roku 1900.
Letecký pohled, na kterém je dobře vidět nepravidelný půdorys domu.
Východní fasáda domu.