Pivovar

Areál bývalého pivovaru Eggenberg je poměrně rozlehlý a jeho stavební historie spletitá. Jeho nejstarší část najdeme při Pivovarské zahradě – právě zde se původně nacházelo sídlo Anny z Rogendorfu, matky posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka. To bylo v letech 1625 až 1630 Eggenbergy přestavěno na pivovar a následně se sem přesunula výroba piva z panského pivovaru na prvním zámeckém nádvoří (zdejší pivovar byl pivovarem panským, zatímco v Široké ulici fungoval pivovar městský). Čtyři křídla uzavírající dvůr, v nichž pivovar fungoval už za Eggenbergů, jsou tedy převážně renesanční. Schwarzenbergové, kteří získali krumlovské panství na počátku 18. století, areál ve 2. polovině 19. století rozšířili a zmodernizovali. Až tehdy byla postavena budova na fotografii. Její historizující fasáda odkazuje ke starším architektonickým prvkům a představuje styl, jímž se vyznačuje spoustu jiných schwarzenberských jihočeských staveb, včetně pivovaru v Třeboni, dalšího ze soustavy schwarzenberských pivovarů (viz fotku níže). Po druhé světové válce byl pivovar, stejně jako ostatní majetek Schwarzenbergů, zestátněn, a po revoluci prodán v malé privatizaci. Pivo se tu vaří dodnes.

Letecký pohled – modře starší čtyřkřídlý komplex pivovaru, červeně schwarzenberská stavba z 2. poloviny 19. století
Další ze schwarzenberských pivovarů – pivovar Regent v Třeboni