Starý pivovar

Pivo se v Českém Krumlově vařilo od 14. století, kdy udělil Krumlovským Petr z Rožmberka mílové právo. Dnes vnímáme Latrán a Krumlov jako jeden celek, ale v 15. století se jednalo o dvě předměstí se samostatnými rychtáři a byly oddělené dvěma bránami. Probíhal tedy spor, kdo vlastně pivo vařit může. Tento spor byl vyřešen roku 1503, kdy právo na výrobu piva přešlo na celou krumlovskou obec a definitivně byl spor dořešen v roce 1555, kdy byl Latrán a Krumlov spojeny v jeden celek. Jeden z nejstarších pivovarů bychom nalezli na IV. nádvoří zámku. V roce 1579 byl dokončen námi sledovaný pivovar na prvním nádvoří. Jeho výstavbu měl na starosti Jakub Krčín z Jelčan, který do pivovaru zavedl nový vodovod. Stavba je dělená na tři samostatné části. Na fasádě objektu s původní renesanční omítkou jsou zachované sluneční hodiny z roku 1690. Samotná budova doznala mnoho novodobých přestaveb, například v roce 1920 bylo vybudováno v domu nové schodiště. Pivo se v budově vařilo do roku 1623, v letech 1625-1630 bylo na pivovar přestavěno sídlo Anny z Rogendorfu, kde se pivo vaří dodnes. Další bývalé pivovary bychom nalezli v prelatuře, kde se pivo vařilo do roku 1865 či v Široké ulici na místě dnešního Egon Schiele Art Centra. Starý pivovar na dnešním prvním nádvoří byl v 17. století adaptován na truhlárnu, později na kolářskou dílnu s nábytkem či mlékárnu. Dnes se v objektu bydlí.