Kaple sv. Floriána

Výklenková barokní kaple sv. Floriána je součástí souboru kaplí a muk na staré kájovské cestě vedoucí ke kostelu Panny Marie v Kájově. Kaplička pochází pravděpodobně z 18. století a je umístěna na lokální vyvýšeninu, ke které vedou kamenné schody a od které je pěkný výhled na město. Na fasádě je dochovaná profilace i původní tektonické prvky jako jsou pilastry zakončené ve spodní části volutami. V roce 2019 byla kaplička odborně opravena na základě projektové dokumentace od Ing. Karla Mikeše. Opraveny byly základové konstrukce, nově naneseny vápenné omítky, finální nátěr byl použit vápenný v barevnosti bílo-červené. Červená barva tak souvisí se sv. Floriánem, který je patronem profesí, jež souvisejí s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů.