Stará kájovská

Cesta dodnes označovaná jako Stará kájovská je původní poutní cesta vedoucí k významnému poutnímu místu – kostelu Panny Marie v Kájově. Na fotografii můžeme vidět alej vzrostlých stromů lemujících původní cestu a jednu ze sedmi kapliček a božích muk doprovázejících poutníky od Plešiveckého náměstí k zámecké zahradě. Nejnižší kaplička zasvěcená sv. Floriánovi patří městu a byla v roce 2019 rekonstruována, zbytek kapliček tvořících křížovou cestu se nachází v soukromých rukách. Soubor kapliček je dnes památkově chráněn a pochází z období baroka, tedy z období, kdy člověk začal poprvé výrazněji ovlivňovat ráz svého okolí a z kterého pochází nespočet kapliček, cest a alejí po celém Česku. Z tohoto období mezi druhou polovinou 17. století a začátkem století devatenáctého pochází i kapličky podél Staré kájovské cesty a dodnes tvoří významný krajinářský prvek.

V mapě je zakresleno všech sedm kapliček a božích muk.