„Horská chata“ v Příkré

Dům v Příkré ulici na Horní Bráně navrhl roku 1938 stavitel Johann Melzner. Ve srovnání s většinou vilových staveb ze třicátých let v okolí vyniká specifickým „švýcarským“ stylem – spíše než moderní vile se díky dřevěnému obložení štítu, kamennému soklu i výrazným zeleným okenicím podobá horské chatě. Není však naprostou výjimkou – nedaleko odtud, v Kaplické ulici, vznikla podle projektu stejného architekta vila ve stejném stylu. Za výrazem obou staveb může stát autorovo školení – Melzner vystudoval průmyslovou školu v Děčíně a do Krumlova mohl přenést stopu místní architektury, která byla pod silným německým vlivem. Protože i Krumlov byl před válkou z většiny německý, mohlo se také jednat o požadavek německy mluvících objednavatelů. V předvečer druhé světové války totiž byla v Sudetech stylová příslušnost staveb důležitým tématem a vil v německém Heimatstilu vzniklo v pohraničí i městech s početnými německými komunitami několik.