Vila v heimatstilu

Obytný a kancelářský dům s č.p. 328 v Kaplické ulici byl postaven a kolaudován v roce 1941. Na konci 30. let jej navrhl Johann Melzner, který byl děčínským rodákem, kde absolvoval nižší průmyslovou školu. Melzner postavil mimo jiné i vilu č.p. 320 v Příkré ulici a do Krumlova přinesl trochu z architektury severu Čech, která byla silně spjata s německým vlivem. Architektura jeho krumlovských domů je tradicionalistická, čerpá z lidové architektury a lze ji označit za Heimatstil, pro který je typická strmá sedlová střecha, dřevěné obložení a okenice či použití kamenného soklu. Do Kaplické ulice plné secesních i funkcionalistických domů, tak Melzner přispěl specifickou architekturou.