Penny na Plešivci

Na konci roku 2022 byla na Plešivci otevřena nová a dlouho očekávaná prodejna potravin. Architekti ze stavebního oddělení společnosti Penny ji navrhli s vědomím, že novostavba má vzniknout v památkové zóně Plešivec, a od standardních nákupních domů se tak liší. Z venku se velká obchodní hala tváří jako dvě menší podlouhlé budovy s tradičními sedlovými střechami. Fasády nejsou jednolité, ale členěné, což také opticky zmenšuje ohromný objem stavby. To vše by bylo chvályhodné, kdyby však novostavba nenesla hořkou příchuť spojenou s demolicí dříve památkově chráněného objektu, který se na tomto místě původně nacházel. V místech, kde dnes stojí Penny, se totiž rozprostírala část plešivecké papírny, kterou tu na konci 18. století založil Franz Josef Pachner a později ji několik let provozovala rodina Spiro. Už roku 1940 byla tato technická památka prohlášena památkovou zónou. Nemovitou kulturní památkou se papírna stala roku 2004, o šest let později jí ale ochrana byla za podivných okolností odejmuta a její velká část byla zdemolována. Pozemek byl pak až do loňského roku prázdný.