Papírna

Dům čp. 251 v ulici 5. května je charakteristický zejména svou čtyřikrát odstupněnou valbovou střechou. Byl součástí dříve mnohem rozlehlejšího areálu papírny, jejíž počátky můžeme sledovat už na konci 16. století, kdy zde Vilém z Rožmberka zřídil pilu. Továrnu pak roku 1789 koupil podnikatel Franz Josef Pachner. Krátce poté vznikl námi sledovaný barák, jehož funkce byla původně výrobní a obytná, později administrativní. Pachnerova manufaktura se příliš nerozvíjela a roku 1861 ji koupil Ignaz Spiro, který ji zmodernizoval. I přes to se ale výroba postupně přesunula do Pečkova mlýna u Větřní a výroba na Plešivci byla v roce 1921 zastavena. Rodina Spiro se o dům (a celý objekt papírny) starala až do druhé světové války – v roce 1925 byla upravována fasáda, interiéry i dvoupatrová přístavba, která k domu přiléhá ze západu. Tato přestavba přinesla budově několik hodnotných prvků, jako například zábradlí schodiště nebo prosklené stěny na chodbách. Nacisté celý objekt papíren poté, co se židovská rodina Spiro musela vystěhovat, prohlásili za památkově chráněný. Od 50. let byl ale nakonec téměř celý areál postupně demolován.

Areál papírny, fotografie neznámého autora z roku 1861. Reprodukujeme z knihy „Krumlov město pod věží“ autorů Zdeny Mrázkové, Jindřicha Špinara a Petra Hudičáka