Dům s výlohami

Patrový dům na adrese Radniční č.p. 28 pochází ze středověku, v renesančním období byl ale výrazně přestavěn. Stávající podobu však dala domu až rekonstrukce v roce 1918 podle projektu městského stavitele Karla Nowačka. Podle jeho návrhů vznikl ve stejném roce i dům na náměstí č.p. 13 (dnes hotel Old Inn) či několik vil v Kaplické ulici. Dům č.p. 28 získal rekonstrukcí prosklené výlohy a stávající vzhled mělce členěné fasády s použitým motivem vysokého řádu. Zároveň byl dům mírně navýšen o půdní nadezdívku s malými okýnky. V interiéru se nachází jak v přízemí tak patře hodnotné trámové konstrukce. Dům tvořilo ještě dvorní křídlo, které bylo v roce 1963 odstraněno. V letech 1972-1973 pak proběhla rekonstrukce, během které byl dům adaptován na prodejny s novými hliníkovými výlohami. V roce 2019 byl dům opraven a hliníkové rámy byly nahrazeny za původní dřevěné. Fasáda zároveň získala svůj stávající šedý odstín.