Historizující novostavba

Dům č.p. 13 na náměstí Svornosti pocházel ze 14. století a později byl upraven do renesanční a barokní podoby. Na začátku 19. století byl navýšen ještě o jedno patro. V roce 1849 proběhla adaptace domu pro potřeby soudu, který se do něj v témže roce přesídlil. V prvním a druhém patře objektu se nacházely soudní místnosti, v přízemí pak obchůdek a vězení. Soud v budově sídlil do roku 1913, kdy se přesunul do nové budovy, v které sídlí dodnes. O rok později byl objekt kompletně zbořen. Dům, na který se dnes na náměstí koukáme, je tedy kompletní novostavbou z roku 1914. Projekt pro nový dům zpracoval městský stavitel Karl Nowaček, který v Krumlově působil od roku 1897 a postavil zde na 20 domů. Hmota i průčelí domu vychází z původního stavu. Oproti zbořenému domu jsou na fasádě jinak rozčleněna okna a odlišně řešen parter objektu, jinak se jedná o kopii. Od roku 1918 až dodnes se v objektu nachází hotel.

Nalevo původní dům č.p. 13 před zbouráním, napravo novostavba hotelu. Novostavba byla provedena ve stejné hmotě s podobným průčelím (archiv Krumlovský baráky).