Bytovky pod vyhlídkou

Po druhé světové válce bylo z Krumlova odsunuto 85% z celkového počtu přibližně devíti tisíc obyvatel. Většina nově příchozích dosídlenců nechtěla bydlet v zavlhlých, tmavých domcích v centru bez patřičného hygienického vybavení a jak se brzy ukázalo, asanace centra nebyla v tehdejších poměrech realizovatelná. Již na přelomu 40. a 50. let začaly na periferiích města vznikat typové domy, které ale ještě nebyly panelové. Po vojenském sídlišti Vyšný, které vzniklo v letech 1950-1952, byly postaveny bytové domy při Třídě míru (1954-1955). Jeden z nich dodnes zdobí velkoformátové sgrafito „Sklizeň“ od sochaře Jana Hally. V lednu 1956 pak byly do užívání dány dva bytové domy o dohromady osmi bytech v ulici Pod Vyhlídkou, které vidíme na fotografii. Na tehdejší poměry byly moderně vybaveny a „vyhovovaly všem požadavkům dobrého a zdravého bydlení,“ jak zmiňoval tehdejší tisk. Jednalo se o malé jednoduché bytovky, které měřítkově dobře zapadají mezi okolní zástavbu. Bytová nouze v Krumlově byla ale vyřešena až výstavbou sídlišť panelových v 60. a 70. letech, které naopak měřítkově okolní zástavbu často velmi převyšují.

Srovnání stávající ortofotomapy s mapou z konce 40. let. Na ní jsou parcely ještě nezastavěné (Geoportál města Český Krumlov)