Domy se znameními

Sídliště Vyšný, označované jako „vojenské“, jelikož bylo určené důstojníkům a praporčíkům sloužícím v nedalekých kasárnách, vyrůstalo už od konce 40. let. V první fázi výstavby byly postaveny domy ve východní části (vpravo od Vyšenské ulice při cestě od kolejí nahoru). Jde o jednoduché dvoupatrové zděné domky (stavba z prefabrikovaných panelů byla zavedena později) s valbovými střechami bez jakéhokoliv dekoru na fasádě. Námi sledovaná západní část sídliště vznikla v letech 1951–1952. Zdejší domy jsou také architektonicky jednoduché a zděné, ale o patro vyšší a jejich nadpraží byla ozdobena keramickými reliéfy, fungujícími jako jakási domovní znamení. Na několika málo dosud nezateplených bytovkách jsou dodnes dochované. Jejich tematika odpovídá dobové ideologii – objevují se zde témata jako Slévači, Horník, Družba armády a pracujících apod. Vytvořili je sochaři a medailéři Rudolf Semrád a Antonín Stejskal, absolventi Akademie výtvarných umění v Praze (Semrád studoval u Bohumila Kafky, Stejskal u Otakara Španiela). Na úvodní fotografii je vidět Stejskalův reliéf Družba armády s lidem, na němž je patrný i rok jeho vzniku – 1951. Fotografie dalších reliéfů, které jsou příkladem socialistického realismu raných padesátých let, připojujeme níže.

Na mapce jsou červeně vyznačené domy vzniklé v první fázi výstavby, modře domy z druhé fáze – ty s domovními znameními. Sídliště se dál rozrůstalo i v 60. a 70. letech.
Reliéf Stavaři, Antonín Stejskal, 1951 (zdroj: kniha Český Krumlov, od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví)
Reliéf Horník, Rudolf Semrád, 1951 (zdroj: kniha Český Krumlov, od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví)