Zmizelá mlékárna

Budova mlékárny byla navržena vídeňským architektem Alfredem Kroupou v roce 1940, kdy byla zároveň i zahájena tehdejším mlékárenským družstvem výstavba, která trvala dva roky. Jednalo se o architekturu ve stylu heimatstilu s pro něj typickými dřevěnými okenicemi. Výraznými prvky domu byly vikýře a cihelný komín. Budova byla postavena na louce na okraji města – v areálu dnešní Madety. Na fotografii lze vidět v protějším svahu opěrnou zeď železniční trati směrem na Kájov. V mlékárně začala v roce 1949 výroba nivy, kterou zaváděl donský kozák Andrej Charitonov. Ten se za první světové války seznámil v zajetí na Korsice s výrobou plísňového sýru gorgonzola. Po válce spolu s rozvojem výroby byla původní mlékárna obestavěna vícero provozními a výrobními budovami a z povrchu krumlovského zmizela až po roce 2005. 
(autor neznámý, fotografie z historického pohledu, Böhmerwaldbund Oberösterreich)

Pohled na budovy z původní dokumentace od architekta Kroupy (SOkA Český Krumlov)

Zde jedna nadhledová fotografie s mlékárnou (Zdroj: z webových stránek Madety)