Denglerova vila

Na místě této velkolepé předměstské vily stál dům už od konce 16. století. Ze stabilního katastru z roku 1826 je patrné, že už v této době měl dům své dnešní hmotové rozvržení, které bylo v roce 1884 přestavěno více méně do dnešní podoby. Vilu pointuje střední pavilon, jenž je o patro vyšší než boční křídla, která měla původně v přízemí otevřené arkády. Autorem přestavby z roku 1884 byl stavitel Josef Malý a v pramenech jsou jako majitelé domu v této době uváděny rodiny Kardasch a Dengler (dům proto bývá označován jako Denglerova vila). Původně byl dům poměrně osamocený, ale v období první republiky v jeho okolí vyrostla řada dalších vilek. Na konci 30. let jej koupila Ústřední matice školská a po válce sem přesídlila škola pro ženská povolání, pro jejíž účely byla vila opět drobně přestavěna. V nedávné době byla rekonstruována fasáda domu a dnes se zde nacházejí lékařské ordinace a kanceláře neziskových organizací.