Zelený barák v Linecké

Patrový dům v Linecké ulici byl podobně jako vedlejší Hostinec U města Lince původně hospodářským dvorem. Součástí tohoto dvora byl i objekt, který k domu přiléhá z druhé strany. Proto se mezi těmito dvěma stavbami nachází ona výrazná brána do dvora zdobená svatým obrázkem. Ač má dům nejspíše renesanční původ, jeho fasáda vznikla v období klasicismu, což je dobře patrné. Je zde pro toto období typická bosáž v přízemí a jednoduché lisenové rámce, které člení fasádu v patře. Velmi podobně jsou pojednána i průčelí mnoha jiných domů v této ulici, která vznikla ve stejné době. Zajímavé jsou i interiéry domu, kde se dochovala šablonová výmalba z druhé poloviny 19. století.