Zadražilův ateliér

Domek čp. 8 v Rybářské ulici má poměrně překvapivou stavební historii. Kamenný portál s letopočtem 1609 dokládá, že byl postaven na počátku 17. století. Na jeho konci se rozdělil na dva samostatné objekty. V roce 1966 byly tyto značně poškozené domky nesoucí renesanční, barokní i klasicistní vrstvu z velké části zdemolovány. Zůstala jen jihovýchodní část domu s polovalbovou střechou a lodžií v patře. Následně byl dům rekonstruován podle projektu architekta Vojtěcha Kartáka, který pro Krumlov ve stejné době navrhoval i smuteční síň na hřbitově. Od Benešova mostu a řeky v podstatě nelze poznat, že jde o stavbu z šedesátých let minulého století. O něco jasněji Kartákovu novodobou rekonstrukci napovídá severozápadní štítová zeď, která je částečně prosklená. To proto, že se zde nacházel ateliér krumlovského sochaře Stanislava Zadražila. Aniž by šlo o přesnou památkovou rekonstrukci bez soudobého architektonického vkladu, domek zapadá mezi malebnou starou zástavbu Rybářské ulice.

Takto dům vypadal na počátku 60. let, před Kartákovou přestavbou. Zcela vlevo je vidět dodnes zachovaný portál s letopočtem 1609 a iniciálami FA (autor neznámý, zdroj: Historische Datenbank Böhmerwald)
Domek na fotografii z doby kolem roku 1946, kde je patrné, že jeho severovýchodní část byla samostatným stavením (autor neznámý, zdroj: Historische Datenbank Böhmerwald)