Zapa

Při pohledu z ulice Latrán působí dům čp. 16 jako historizující novostavba z druhé poloviny 19. století. V této době, přesněji roku 1869, opravdu vznikla jeho fasáda se zdobnými rámy oken. Uvnitř hluboké parcely lze ale najít i architekturu mnohem starší – zdivo v suterénu je již gotické, v přízemí se pak nachází renesanční síň klenutá hřebínkovou klenbou a boční fasádu dokonce zdobí renesanční psaníčkové sgrafito. Ve zmíněném roce 1869 byl menší renesanční objekt zvýšen o patro a získal svou nynější podobu. Návrh na tuto přestavbu si tehdejší majitel Wenzel Thaler, jehož rodina dům obývala už od počátku 19. století, objednal u knížecího zednického mistra Johanna Aulitzkého. Několika stavebními úpravami dům prošel i ve 20. století, například až v 80. letech vznikly výlohy a vstup v přízemí v dnešní podobě. Podle Aulitzkého návrhu byl parter původně zdoben výraznou bosáží. Další rekonstrukce proběhly v nedávných letech.

Aulitzkého návrh fasády domu z roku 1869 – přízemní část fasády byla později přestavěna (zdroj: SOkA Český Krumlov)