Vozíčkárna

Mohutná budova stojící při Vltavě na Plešivci na první pohled vyčnívá z drobnější zástavby kolem Plešivecké ulice. Je tak zřejmé, že původně nešlo o obyčejný obytný dům. Stavba vznikla v polovině 19. století jako přádelna a tkalcovna továrny na sukna bratří Wozelků, kterým patřily další stavby v Kájovské (ty fungovaly jako barvírna, lisovna a sklad). V jednotlivých budovách byly tkány a barveny látky, ze kterých se na konci 19. století mimo jiné šily uniformy pro rakouskouherskou armádu či Schwarzenberskou gardu. Poloha přádelny při řece je logická – spřádací stroje byly poháněny vodním kolem. Firma se rozrůstala až do konce první světové války, kdy své velké odběratele ztratila a postupně zkrachovala. Krátce se zde pak vyráběly dřevěné vozíčky, kvůli nimž je pro mnohé Krumlováky dům dodnes označovaný jako „vozíčkárna“. Od poloviny 20. let se zde vyráběl papír pod hlavičkou firmy Aloise Sonnbergera a v 60. letech byl dům přestavěn na bytový. Nové funkci bylo přizpůsobeno rozmístění oken, a ve druhém patře přibyly balkóny.

Fotografie Wenzela Micka z doby, kdy v budově fungoval papírenský závod Aloise Sonnbergera (zdroj: https://www.kohoutikriz.org/autor.html?id=dicht&t=p)