Villa Wagner

Dům známý jako „Wágnerka“ byl postaven na konci 19. století. Byť nám to dnes nepřijde, stál tehdy poměrně daleko od Krumlova, v jeho bližším okolí se nacházel pouze hřbitov a nemocnice. Vlastnila jej Theresie Wagner, která zde provozovala hostinec s názvem „Villa Wagner“. K jeho návštěvě lákalo velké W na střeše domu, viditelné i z daleka. Podnik ale neměl mezi Krumlováky valnou pověst. V předválečném období nechávali ve dvoře domu povozníci, kteří vozili nemocné do nemocnice, napájet své koně. I proto měla tehdejší majitelka od městského úřadu snížené vodné a stočné. Před válkou byl dům prodán a přestavěn. Po válce se v domě bydlelo a jeden čas v něm i cvičil Sokol. V letech 1978–1980 proběhla přestavba domu na dětské oddělení s 60 lůžky, kdy byl dům zvýšen o patro, později v něm sídlilo ředitelství nemocnice. Po roce 2008 byl kompletně rekonstruován a navýšen o další patro a přistavěna byla zadní část. Během rekonstrukce dům dostal svou současnou mansardovou střechu a byl rekolaudován na dům pro seniory. Ač lze dodnes na fasádě číst původní rizalit, kvůli postupnému navyšování a s tím spojené změně proporcí dnes dům bohužel nemá příliš ze své původní jednoduché elegantnosti.

Původní podoba domu s výrazným W na střeše (Snímek ze začátku století, Foto: Wolf)