Vila u silnice

Velká třípodlažní vila, nacházející se na rohu Kaplické a Objížďkové ulice, byla postavena v roce 1926 podle projektu stavitele Johanna Stepana. Ten pocházel přímo z Krumlova, ovšem studoval ve Vídni a pak působil zejména v Budějovicích, kde zastával funkci městského stavitele. Ve svém rodném městě navrhl od roku 1907 do 30. let řadu domů. Projekt námi sledované vily připravil pro manžele Ludwiga a Luisu Narbeshuberovi. V každém podlaží jejich domu se nacházelo několik místností, včetně ordinace s čekárnou v prvním patře, jelikož pan Narbeshuber byl lékař. Architektura stavby dodnes vcelku odpovídá Stepanovým plánům z roku 1926 (v komentáři). Výraznými prvky domu jsou trojúhelné štíty a půlkruhový rizalit zakončený balkonkem, nacházející se na fasádě do dnešní Objížďkové. Ve druhém patře se mezi okny nacházejí štukové rámce, které jsou ještě pozdním dotekem architektonického historismu. Původně se před domem nacházela mnohem rozlehlejší zahrada, která byla zrušena se stavbou Objížďkové ulice v letech 1958 až 1964. Z vily v zahradě se tak stala vila u silnice.

Plány vily z roku 1926 s razítkem architekta Stepana v pravém dolním rohu (zdroj: SOkA Český Krumlov).