Vila u kruháče

Vila s adresou Pod Kamenem č.p. 220 je dům, který mine každý, kdo do Krumlova zavítá od Budějovic. Jedná se o stavbu z roku 1932 od architekta Josefa Bublíka, který ji dokončil na sklonku svého života, v 67 letech. Hlavně díky tomu, že vila není v optickém kontaktu s historickým centrem, se jedná o jeden z mála modernistických objektů s plochou střechou na území města. Byla postavena v duchu purismu – stylu moderní architektury oproštěného od přílišné zdobnosti. Kontext místa byl v době výstavby odlišný od dnešního. Dům dnes strádá blízkostí dopravní tepny a kruhového objezdu, v době výstavby ale vedla cesta do Budějovic jižněji a pokračovala dnešní ulicí U Trojice. Samotná hmota domu je tvořena krychlí obsahující dvě patra a suterén, který je polozapuštěný ve svažujícím se terénu a obložený kamenným obkladem. Významným prvkem domu je lodžie na nároží se subtilním sloupkem nesoucí plochou střechu. Okna jsou různých velikostí a umístěny jsou na fasádě nepravidelně.