Vila Romana

Vilu v dolní části Kaplické ulice navrhl roku 1907 pro sebe a svou ženu Idu tehdejší krumlovský městský stavitel inženýr Karl Nowaček. Výrazným prvkem dvoupodlažní vily je nárožní věžička zakončená balkonem. Na štítu za ním se původně nacházel zdobným písmem vyvedený nápis „Vila Romana“ – tak Nowaček svůj dům označoval. Jeho architektura byla ovlivněna dobově módní secesí, na kterou poukazovala původní zdobná fasáda, jež se do dnešních dnů bohužel dochovala jen z nepatrné části. Nowačkovi v tomto domě žili dvacet let, roku 1927 Karl navrhl novou rodinnou vilu, nacházející se hned vedle té stávající. Do většího a modernějšího domu se rodina ještě téhož roku přestěhovala a Vilu Romanu prodala novým majitelům, Georgu a Kathe Tellerovým, pro které ještě Nowaček navrhl přístavbu verandy s terasou v zadní části domu. O rok později si Tellerovi pod vilou nechali přistavět garáž. Protože Georg Teller byl žid, byl mu dům na začátku druhé světové války nacisty sebrán. O poválečných osudech domu se jeho složka v krumlovském okresním archivu bohužel nezmiňuje, ze starých leteckých snímků ale víme, že někdy po roce 1970 byl dům doplněn o střešní vikýře. I dnes Vila Romana slouží jako obytný dům, rozdělený však na vícero bytů.

Plán vily pro Karla a Idu Nowačkovi z roku 1907 (SOkA Český Krumlov)