Úzký dům v Kájovské

Poměrně úzký dům s trojúhelným štítem na adrese Kájovská čp. 63 původně tvořil jeden celek s vedlejším domem čp. 62. V polovině 16. století ovšem část tohoto domu koupil jistý pekař Kirchhamer a přestavěl ji na samostatnou budovu. Její průčelí je zdobeno motivy vytvořenými technikou sgrafita a jednoduchou červeno-žlutou malbou ve štítu. Rozdílné umístění oken a sgrafitových rámců ve druhém patře dává tušit, že tato část domu byla později přestavována. V přízemí, kde dnes funguje obchůdek s mýdly a kosmetikou, se nachází prostor zaklenutý pozoruhodnou hřebínkovou a sklípkovou klenbou. Hluboké „sklípky“, z nichž se klenba skládá, jsou uspořádané to tvaru hvězdy a vytvářejí zajímavou hru světla a stínu. Na počátku 20. století byla upravována zadní část domu, která původně přiléhala k městské hradbě. Fasáda do Kájovské i cenné klenby byly v 90. letech citlivě zrestaurovány.

Cenná sklípková klenba v přízemí domu.