U města Lince

Dům na kraji Linecké ulice na první pohled zaujme svou monumentalitou. Tak velký je proto, že nejde o obyčejný měšťanský dům, ale o bývalý předměstský zemědělský dvůr. Ten tu vznikl patrně už ve středověku a od té doby až do dnešních dní se do něj vepsala řada úprav – renesančních, klasicistních i těch moderních. Například výlohová okna v přízemí zde vznikla až ve 20. století. Vrata v pravé části fasády jsou ovšem už z období klasicismu, a proto jsou jedním z nejcennějších prvků domu. Za vjezdem se nachází čtvercový dvůr, kolem kterého se soustředí původně hospodářské i obytné budovy. Fasáda domu je zajímavá střídáním hrubých ploch a hladkých plastických rámců, které zde vznikly v období klasicismu, na počátku 20. století byly částečně odstraněny a v 90. letech opět dodány. Někdejší hostinec U města Lince je tak dalším příkladem krumlovského domu, který jen v průběhu posledního století vystřídal několik podob.