Telecom

V devadesátých letech hledalo svoje sídlo mnoho soukromých ale i nových státních společností. Ze státní společnosti Správa pošt a komunikací (před rokem 1989 Československé spoje) vznikly v poslední den roku 1992 dvě společnosti – SPT Telecom a Česká pošta. SPT Telecom našel svoje sídlo na Špičáku v nové budově, která se nachází tak trochu v druhém plánu za dvěma vilami z přelomu 19. a 20. století, o kterých už jsme dříve psali. Architekti Mls a Jiřík navrhli budovu v té době příznačném postmoderním stylu, který je charakteristický tvarovou a materiálovou bohatostí. Pro část architektury devadesátých let je příznačné, že všechny nápady architektů, které musely být dlouhá léta kvůli socialistické výstavbě tlumeny, doslova vytryskly v podobě barvou i tvary výrazné architektury, jako by architekti a investoři chtěli do domů propsat co nejvíce nápadu. To umožnily i nové projekční i stavební technologie a materiály ze západních zemí. Výrazným prvkem budovy Telecomu je určité rozříznutí domu v půli se svislým příhradovým nosníkem. Ze zadní strany se dům tváří trochu odlišně. Použit je pohledový beton s drobnými kulatými okénky v kontrastu s velkými prosklenými plochami. Stavba byla kolaudována 16. ledna 1998 s bílým nátěrem fasád, který domu slušel o něco více než současný šedý. Pro stávající sídlo VZP by bylo reprezentativnější a vizuálně příjemnější, pokud by z plotu i fasády domu zmizel ten nespočet reklam a plakátů, které v okolí vytvářejí vizuální smog.

Původní bílý nátěr domu těsně po dostavění. A bez reklam. (Zdroj: Obrazová příloha Kronik města Český Krumlov)
Na zadní fasádě hraje prim pohledový beton a sklo (Zdroj: Obrazová příloha Kronik města Český Krumlov)