Starý pivovar

Domek s č.p. 94 v Dlouhé ulici má pro Krumlov nezvyklou empírovou fasádu ze začátku 19. století, samotný dům je ale výrazně starší. Dům má středověký původ a byl v renesanci a baroku upravován. Nad kamennými pozdně renesančními parapety, které jsou bohužel zakryty dřevěnými truhlíky, jsou typická empírová okna s půlkruhovým paprskovým zakončením. Kombinace staršího parapetu a novějšího okna způsobila, že parapet je jaksi nezvykle užší než samotné okno, byť to bývá naopak. Za zmínku stojí též kamenné ostění dveří s datací 1673. Do konce 16. století město provozovalo v domě pivovar, ten ale již kapacitně nedostačoval. Jelikož rozšíření pivovaru nepřicházelo v úvahu, tak město dům prodalo jistému Kryštofu Lepšímu a ten dům přebudoval na obytný. Tak sloužil i dalším majitelům, například kotláři a krejčímu.