Staré purkrabství

Dům s č.p. 58 na prvním zámeckém nádvoří má bohatou stavební historii. Na gotických a renesančních sklepích, které dosahují hloubky až šesti metrů, stojí budova se složitou půdorysnou dispozicí sestávající ze dvou křídel. Ona složitost odkazuje k tomu, že dům vznikal postupně a nalezli bychom v něm gotické zdivo, renesanční fázi z druhé poloviny 16. století, z které pochází i interiérové schodiště s hřebínkovými poli, ale i barokní či klasicistní přestavby z 18. století. Dům se v patrech upravoval ale i ve stoletích následujících. Ze západní strany na dům navazuje spojovací chodba, které původně spojovala nedaleký minoritský klášter až se zámeckou zahradou. Dům hrál v rámci areálu zámku důležitou roli – sídlil v něm purkrabí, nejvyšší úředník a správce zámku, dále pak písař a později i výběrčí daní. Dnes se v domě bydlí.