Soud

Budova okresního soudu v Linecké ulici vznikla na počátku 20. století – její plány jsou datovány rokem 1911 a podepsány inženýrem Arnoštem Roubalem, který byl tedy pravděpodobně architektem stavby. Roubal byl po dokončení studií na pražské technice zaměstnán ve státních službách, a právě proto se patrně dostal k zakázce na projekt tehdejšího císařského a královského úřadu. Architektura budovy je historizující, v jejím přízemí se nachází výrazná bosáž a v patrech jsou okna lemována plastickými rámci. Vše završuje mohutná mansardová střecha. Monumentalita budovy odkazuje k jejímu důstojnému poslání. Soud se sem přesunul z nevyhovujícího domu na náměstí už v roce 1913, kdy byla novostavba patrně dokončena. Funguje tu tedy už déle než sto let.