Smuteční síň

Obřadní síň spojená s květinářstvím na krumlovském hřbitově vznikla v letech 1967 až 1969. Navrhl ji akademický architekt Vojtěch Karták, žák Františka Cubra známého zejména jako spoluautora výjimečného československého pavilonu na Expo v Bruselu v roce 1958. Karták v Cubrově ateliéru absolvoval v roce 1972 a následně působil v jižních Čechách, mimo jiné učil na střední škole stavební v Budějovicích. Projektoval pro krumlovský Okresní stavební podnik, který také realizoval smuteční síň. Její původní podoba je patrná na fotografii v komentářích, dnes je již Kartákovo dílo převrstveno pozdějšími úpravami. Šlo o velmi strohou architekturu pracující s archetypálními tvary jako je sedlová střecha nebo motiv pilířového portiku směřujícího do hřbitova. Architekt zde spolupracoval se sochařem Stanislavem Zadražilem, který vytvořil reliéf na čelní stěně síně. V letošním roce byla obřadní síň zrekonstruována a souběžně je připravován projekt zcela nové síně v parčíku u hřbitova, a to architekty z ateliéru Projektil.

Pohled z ulice – fasáda květinářství byla původně mnohem více prosklená (fotografie z doby krátce po dokončení stavby, SOkA Český Krumlov)
Fasáda obracející se do hřbitova se vstupem, který vzdáleně evokuje klasický portikus (fotografie z doby krátce po dokončení stavby, SOkA Český Krumlov)
Interiér obřadní síně po rekonstrukci, na čelní stěně je vidět Zadražilův reliéf Krajina se stromy života (zdroj: Českokrumlovský deník)
Vizualizace obřadní síně od ateliéru Projektil (zdroj: Českokrumlovský deník)