Sloupek na rozcestí

Boží muka v Rooseveltově ulici u domu č.p. 69 vznikla před 370 lety, jako poděkování novomanželů, že ve zdraví přežili nebezpečný pád koně v den jejich svatby. Žulová muka jsou typickou ukázkou barokní zbožnosti, kdy lidé děkovali výstavbou kapliček a muk za přežití nebezpečných událostí, válek či morových epidemií. Toskánský sloupek, který je posazen na sokl s dedikačními nápisy, nese kapličku se čtyřmi obrazy. Ty jsou až z roku 1989, kdy byla kaplička zrenovována, a je na nich zobrazena např. Panna Maria s Ježíškem či výjev bitvy u Milvijského mostu. Kaplička je zakončena kamennou koulí a kovovým dvojramenným křížkem. Umístění kapličky není náhodné. Naši předci umisťovali kapličky na křižovatky a rozcestí, jelikož je považovali za potenciálně nebezpečné – podle tehdejších představ se k nim stahovaly zlé síly.

Foto z roku 1989 od neznámého autora, kdy ještě výklenky postrádaly malby. Podstavec, na kterém je posazen sloup, nese dedikační nápisy ze tří stran:“DEN 7. NOVEMB. AN MEIN HOHZEIT TAG 1651 MIT EIN PFERT GE FAHRLICH GEFOLN GOTT LOB ONE SCHODN OBGELOFN. GEORG SÜNN LEBZELTER, MAR THA SÜNNIN, EX VOTO“. Ve volném překladu: „V den mé svatby 7. listopadu 1651 spadl nebezpečně kůň. Pochválen buď Bůh, přežili jsme ve zdraví, Georg Sünn Lebzelter a Martha Sünnin, dle slibu“
Foto ze dne 23.7.1990 od neznámého autora po provedené rekonstrukci. Prázdné výklenky byly opatřeny sklomalbami.