Školka na Špičáku

Krásná vila s výraznou červenou omítkou, ve které sídlí mateřská škola, stojí v ulici T. G. Masaryka od poloviny dvacátých let. Její projekt vytvořil roku 1925 Johann Stepan, autor mnoha dalších vil v okolí i jinde v Krumlově. Původně byla navržena jako třígenerační rodinný dům, nakonec tu ale vznikly čtyři samostatné byty – čtyřpokojové v přízemí a patře a o něco menší v podkroví a suterénu, jehož jižní část byla obytná a v té severní, zapuštěné do svahu, se nacházely sklepy. Dům u stavitele Stepana objednal Karl Hanamann, který byl mezi lety 1913 a 1939 zámeckým lékárníkem. Jestli v domě lékárník společně se svou ženou Mathilde, se kterou se oženil krátce po dokončení stavby, sám žil, nebo jednotlivé byty pronajímal, nevíme. Školka tu funguje od roku 1969, kdy se sem nejprve jako jednotřídní přesunula z prostor budovy protější základní školy. Mezi lety 2008 a 2009 prošla vila rekonstrukcí a dodnes je její prvorepublikový charakter dobře zachovalý. Exteriér není narušen žádnými přístavbami, a i členění fasády je původní. Patro zvýrazňují bílé liseny, okna přízemí jsou zase vsazená do obloučkových rámců s reliéfy kytic. Květina zdobí i nadpraží hlavního vstupu a je tak jakýmsi znamením domu. Ona výrazná červená barva fasády, která je pro dům vůbec nejcharakterističtější, ovšem – možná trochu překvapivě – původní není.

Pohled na staveniště nové školy T. G. Masaryka. Tehdy čerstvě dostavěná vila Karla Hanamanna je vidět v pravém horním rohu (fotografie Josefa Seidela z roku 1929, reprodukováno z knihy Krumlov, město pod věží).