Sirotčinec

Dům s adresou Hradební 60 vznikl v roce 1798 radikální přestavbou staršího domu. Ve sklepích se dodnes nachází zbytky kruhové stavby – zřejmě dům stojí na místě původní hradební bašty. Stávající jednopatrový dům s výraznou mansardovou střechou, která je ve městě nezvyklá, má klasicistní fasádu s prvky doznívajícího baroka. Fasáda je členěná bílými lizénami, což jsou ony svislé dekorativní sloupky členící fasádu, na rozdíl od pilastru ale nemají patku ani hlavici. Dům v 16. století obývali koželuhové, v 17. a 18. století pak zahradníci. Na přelomu 19. a 20. století zde Kongregace milosrdných sester řádu sv. Karla Boromejského zřídila sirotčinec, který byl ve 30. letech změněn na starobinec. V roce 1997 proběhla rekonstrukce objektu, už po pěti letech ale musel být dům znovu opravován po povodních. Za domem se v dnešní době nachází velké dětské hřiště, jež tak trochu navazuje na funkci, kterou měl dům na začátku 20. století.

Fotografie z roku 1986.
Fotografie sirotčince z roku 1910.