Žlutý dům na náměstí

Dům s adresou Náměstí Svornosti 11 je gotického původu, na což upomíná lomený portál v přízemí. Byl upravován v renesanci a poté se jeho podoba výrazně proměnila v době kolem roku 1880, kdy bylo dostavěno druhé patro. Tehdy byl také k budově z jihu přistavěn nižší objekt, obracející se do Kájovské ulice. Je zajímavé si uvědomit, že dům nezasahuje jen do náměstí, ale jeho hmota se táhne přes celý blok – jeho přistavenou část a zadní štít můžeme vidět i v Kájovské ulici. V levé části hlavního průčelí se nachází předstupující rizalit, který se přimyká k vedlejšímu domu. Průčelí je takto zvláštně rozděleno pravděpodobně proto, že ve středověku šlo o dva samostatné domy, které byly až později sjednoceny. Náš dům tak tvoří jakýsi zub, který vyrovnává rozdílné polohy uliční čáry. Přestože průčelí vypadá starobyle, vzniklo v této podobě až při rekonstrukci v 80. letech 20. století.

Takto dům vypadal před přestavbou průčelí v 80. letech minulého století (Foto Josef Seidel, 1911 – pohlednice)
Tento zelený dům je onou přístavbou do Kájovské z doby kolem roku 1880. Nad ním se vypíná žlutý štít domu čp. 11.