Zlatokorunský dům

Dům čp. 12 na náměstí Svornosti se dříve nazýval domem Zlatokorunským. To proto, že byl postaven pro Theodorika, opata kláštera ve Zlaté Koruně. Jeho základy byly položeny už roku 1309. Na počátku 16. století byl přestavován ve stylu pozdní gotiky, jeho průčelí pak bylo změněno v polovině století osmnáctého, kdy získalo rokokovou podobu s klasicistními prvky, kterou můžeme vidět dodnes. Do náměstí se dům v přízemí otevírá třemi gotickými arkádami loubí. Na vrcholu štítu můžeme vidět bustu vyšebrodského opata Neumanna. Uvnitř se v přízemí nachází síň s žebrovou síťovou klenbou, v patře nad ní je zase místnost s dochovaným renesančním trámovým stropem. Dnes se v domě nachází hotel, jehož interiéry byly v roce 2018 upraveny architektonickým ateliérem mar.s architects.